4-5 września Ziemiaństwo wobec przemian gospodarczych na ziemiach polskich 1864-1944

4–5 września (czwartek–piątek) godz. 10:00

Konferencja naukowa Ziemiaństwo wobec przemian gospodarczych na ziemiach polskich 1864-1944 zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oraz Fundację im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Tematem obrad będą prawne i historyczne aspekty dekretu o reformie rolnej ogłoszonego 6 września 1944 r., a także miejsce i rola ziemiaństwa w przemianach gospodarczych na ziemiach polskich w XIX i XX w. 

do góry