4 września – 15 października Wystawa Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 r.

Wystawa Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 r. przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Ekspozycja przedstawia losy właścicieli ziemskich pod okupacją sowiecką i niemiecką  podczas II wojny światowej oraz represje, które dotknęły ziemian w latach 1939-1990. 

do góry