24 czerwca Konferencja Teren wobec Powstania Warszawskiego

24 czerwca (wtorek) godz. 9:00

Konferencja Teren wobec Powstania Warszawskiego poświęcona sytuacji struktur terenowych AK w przededniu i podczas trwania Powstania Warszawskiego, ich reakcji na to zdarzenie, a zwłaszcza działaniom mającym na celu przyjście z pomocą walczącej stolicy. W referatach zaprezentowane zostaną m.in. próby zorganizowania odsieczy dla Warszawy, podejmowane w poszczególnych okręgach AK leżących po obu stronach frontu niemiecko-sowieckiego, likwidowane przez obydwu wrogów wolności Polski. Organizatorem konferencji jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

do góry