10 czerwca Prezentacja książki Przyjaźń, której nie było

10 czerwca (wtorek) godz. 17:30

Prezentacja książki Tytusa Jaskułowskiego Przyjaźń, której nie było. Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD wobec MSW 1974-1990. Badania autora pozwoliły na podważenie prezentowanej w literaturze tezy o znacznych możliwościach operacyjnych Stasi w PRL oraz umożliwiły prezentację całkowicie nieznanych opinii publicznej rodzajów aktywności MSW skierowanych przeciwko NRD, włącznie z działalnością podwójnych agentów. W dyskusji udział wezmą: dr Jan Bury (UKSW), dr Władysław Bułhak (BEP IPN) oraz dr Tytus Jaskułowski – autor publikacji.

do góry