25 kwietnia godz. 17:00 „Pod sierpem i młotem”. Porównanie ustrojów państw bloku sowieckiego

„Pod sierpem i młotem”. Porównanie ustrojów państw bloku sowieckiego – seminarium popularnonaukowe, przybliżające historię państw satelickich ZSRS, takich jak NRD, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Jugosławia, Albania i Bułgaria. Wykład poświęcony Niemieckiej Republice Demokratycznej wygłosi dr Aleksander Gubrynowicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

do góry