21 marca «Pod sierpem i młotem». Porównanie ustrojów państw bloku sowieckiego

21 marca (piątek) godz. 17:00

„Pod sierpem i młotem”. Porównanie ustrojów państw bloku sowieckiego – seminarium popularnonaukowe, przybliżające historię państw satelickich ZSRS, takich jak NRD, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Jugosławia, Albania i Bułgaria. Wykład poświęcony Czechosłowacji wygłosi dr Łukasz Kamiński, prezes IPN.

do góry