11 marca Prezentacja książki Raula Hilberga Zagłada Żydów europejskich

11 marca (wtorek) godz. 17:30

Prezentacja polskiego wydania pracy Raula Hilberga Zagłada Żydów europejskich. Książka Hilberga jest jedną z najważniejszych publikacji na temat Zagłady, uważa się ją za kamień milowy w dziedzinie badań nad Holocaustem. W przeciwieństwie do wcześniejszych prac nie skupia się na tragedii Żydów, lecz na działalności Niemców, drobiazgowo opisuje funkcjonowanie totalitarnej machiny śmierci. „Hilberg pisząc swoją pracę, naruszył wszystkie możliwe tabu, jakie wówczas obowiązywały w dyskursie o Zagładzie. Opisał ją, przedstawiając punkt widzenia sprawców, a nie ofiar, co dla wielu czytelników było szokujące” mówił o niej dr hab. Dariusz Libionka. Książka doczekała się licznych wznowień i przekładów na języki obce, a sam Raul Hilberg uczestniczył w pracach nad polskim wydaniem. W spotkaniu promującym książkę udział wezmą: prezes IPN dr Łukasz Kamiński, prof. Jerzy Kochanowski z IH UW, dr hab. Dariusz Libionka z IFiS PAN, dr Krzysztof Persak z IPN, tłumacz książki Jerzy Giebułtowski oraz wydawca Piotr Stefaniuk. Prowadzenie: Jakub Petelewicz (IFiS PAN).

do góry