10 marca Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

10 marca (poniedziałek) godz. 17:00

W ramach spotkania filmowego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” odbędzie się projekcja filmu Bez jednego drzewa las lasem zostanie w reżyserii Dagmary Drzazgi. To opowieść o tragicznej śmierci księdza Jana Machy, który w 1942 roku, w wieku 28 lat, został zgilotynowany przez Niemców w katowickim więzieniu. Komentarz historyczny wygłosi dr hab. Adam Dziurok z katowickiego oddziału IPN.

do góry