Informacja o finale konkursu „Rok 1968. Polska i Czechosłowacja”.

Finał konkursu „Rok 1968. Polska i Czechosłowacja” – Warszawa, 13 lutego 2014

 

W czwartek, 13 lutego 2014 roku, odbył się finał konkursu na prezentację multimedialną „Rok 1968. Polska i Czechosłowacja", zorganizowanego przez Czeskie Centrum Kultury, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia oraz LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema Warszawie.

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy pod opieką merytoryczną nauczycieli przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące wydarzeń roku 1968 w Polsce i Czechosłowacji – ich przyczyn, konsekwencji oraz szerszego kontekstu historycznego, z uwzględnieniem losu studenta Jana Palacha.

Podczas spotkania finałowego na Przystanku Historia finaliści zaprezentowali dziesięć najlepszych prac, z których komisja konkursowa nagrodziła trzy:

  • I miejsce: Emilia Bernaciak, Wiktoria Gmurska, Bogusława Nowakowska
    z Prywatnego LO Sióstr Niepokalanek w Szymanowie
  • II miejsce: Karolina Szostek, Klaudia Dusik
    z Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Oświęcimiu
  • III miejsce: Krzysztof Kłoda, Adrian Kędzierski
    z Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Oświęcimiu.

Nagrodą główną dla zwycięskiego zespołu jest wyjazd wraz z pedagogiem do czeskiej Pragi. Druga nagroda to zaproszenie dla całego zespołu wraz z pedagogiem na festiwal filmowy „Kino na granicy" w Cieszynie, trzecia nagroda to zaproszenia dla zespołu wraz z pedagogiem na Święto Niemego Kina w warszawskim kinie Iluzjon. Dla uczestników, którzy dotarli do finału konkursu, organizatorzy również przygotowali atrakcyjne nagrody.

Decyzję podjęła Komisja Konkursowa w składzie:
dr Petr Janyska – dyrektor Czeskiego Centrum, przewodniczący Komisji
prof. Marek Barański – historyk, UW/UKSW
dr Petr Blažek – historyk, autor książki Jan Palach ´69, Praga
Magdalena Bogdan – edukator, Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia

 

do góry