13 lutego Finał konkursu Rok 1968. Polska i Czechosłowacja.

Czeskie Centrum Kultury, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" w Warszawie oraz LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema Warszawie zapraszają na finał konkursu pod tytułem "Rok 1968. Polska i Czechosłowacja".

W konkursie udział wzięły trzyosobowe zespoły uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, które pod opieką merytoryczną nauczycieli, przygotowywały prezentacje multimedialne dotyczące wydarzeń roku 1968 w Polsce i Czechosłowacji - jego przyczyn, konsekwencji oraz szerszego kontekstu historycznego, z uwzględnieniem losu studenta Jana Palacha.

Nagrodą główną dla zwycięskiego zespołu jest wyjazd wraz z pedagogiem do czeskiej Pragi. Druga nagroda to zaproszenie dla całego zespołu wraz z pedagogiem na festiwal filmowy „Kino na granicy” w Cieszynie, trzecia nagroda to zaproszenia dla zespołu wraz z pedagogiem na Święto Niemego Kina w warszawskim kinie Iluzjon. Dla uczestników, którzy dotarli do finału konkursu  organizatorzy również przygotowali atrakcyjne nagrody.

Podczas finału zostanie zaprezentowanych 10 najlepszych prac, z których komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze. Finał rozpocznie się 13 lutego o godz. 11: 00 w  Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki " Przystanek Historia", ogłoszenie wyników przewidywane na godz. 15.30.

 

Skład Komisji Konkursowej:

dr Petr Janyska – dyrektor Czeskiego Centrum, przewodniczący Komisji

prof. Marek Barański – historyk, UW/UKSW

dr Petr Blažek – historyk, autor książki Jan Palach ´69, Praga

Magdalena Bogdan - edukator, Centrum Edukacyjne "Przystanek Historia"

 

do góry