28 lutego «Pod sierpem i młotem». Porównanie ustrojów państw bloku sowieckiego

28 lutego (piątek) godz. 17:00

«Pod sierpem i młotem». Porównanie ustrojów państw bloku sowieckiego – seminarium  popularnonaukowe, przybliżające historię państw satelickich ZSRS, takich jak NRD, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Jugosławia, Albania i Bułgaria. Wykład poświęcony Ludowej Republice Albanii wygłosi dr hab. Tadeusz Czekalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor licznych publikacji poświęconych historii, kulturze i społeczeństwu Bałkanów.

do góry