4-27 lutego Wystawa Uczcie się polskiego

4-27 lutego

Wystawa Uczcie się polskiego, przygotowana przez BStU, czyli Federalny Urząd ds. Akt Stasi, Instytut Gaucka – niemiecki odpowiednik IPN. Na ekspozycji prezentowane są zdjęcia z archiwów policji politycznej Stasi, ukazujące liczne przykłady graffiti i ulotek z propolskimi hasłami, takimi jak „Uczcie się polskiego”, które pojawiały się w NRD na przełomie 1980 i 1981 r. Zdjęciom towarzyszą fragmenty raportów Stasi, dokumentujące nastawienie obywateli NRD względem „Solidarności”: szacunek, podziw, a nawet zazdrość. Chociaż niektóre opinie świadczą o antypolskich uprzedzeniach, dla większości mieszkańców wschodnich Niemiec karnawał „Solidarności” był niezwykle istotny - przynosił nadzieję na zmiany, zachęcał do angażowania się w działalność opozycyjną, dodawał odwagi. Ekspozycja ukazuje różne formy demonstrowania solidarności z polskimi związkowcami oraz rolę jaką „Solidarność” odegrała w obaleniu systemu komunistycznego.

 

do góry