24 stycznia «Pod sierpem i młotem». Porównanie ustrojów państw bloku sowieckiego

24 stycznia (piątek) godz. 17:00

«Pod sierpem i młotem». Porównanie ustrojów państw bloku sowieckiego – seminarium  popularnonaukowe, przybliżające historię państw satelickich ZSRS, takich jak NRD, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Jugosławia, Albania i Bułgaria. Wykład Rumuńska Republika Ludowa i Polska Rzeczpospolita Ludowa – podobieństwa i różnice wygłosi dr Adam Burakowski.

do góry