17, 18, 19 stycznia Losy Polaków przymusowo wysiedlonych do ZSRR – szkolenie dla nauczycieli

„Przystanek Historia” Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Łodzi oraz Oddziałowe Biuro Edukacji w Warszawie zapraszają na trzydniowe szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

Losy Polaków przymusowo wysiedlonych do ZSRR

W programie m.in. wykłady, prezentacje nagrań i warsztaty, spotkanie ze świadkami historii. Tematyka uwzględnia zapisy podstaw programowych na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z następujących przedmiotów: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, a także przedmiotu historia i społeczeństwo.
Seminarium ma na celu usystematyzowanie oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie: przedwojennej struktury narodowościowej, religijnej i kulturowej Kresów Wschodnich II RP, inwazji sowieckiej i deportacji, obozów GUŁagu oraz miejsc zsyłki, Armii Andersa oraz losów Polaków do roku 1956.

Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz płytę z materiałami prezentowanym podczas seminarium.

Zgłoszenia droga mailową przyjmujemy do 12 stycznia 2014 r.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje i zgłoszenia:
Magdalena Bogdan
magdalena.bogdan@ipn.gov.pl


Uwaga: organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz nie pokrywają kosztów dojazdu.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom obiad w sobotę oraz bufet kawowy w trakcie całego szkolenia.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany planu kursu.

Plan szkolenia

Losy Polaków przymusowo wysiedlonych do ZSRR

 

Piątek, 17.01.2014

14:30-14:45 rozpoczęcie szkolenia –  Wiesława Młynarczyk (naczelnik CE IPN)

14:45-15:45  „Rzeczpospolita Utracona” – wystawa – dr Tomasz Łabuszewski (OBEP Warszawa)

15:45-16:00 przerwa kawowa

16:00-18:00 Kresy Wschodnie II RP – tło historyczne, różnorodność narodowościowa, religijna i kulturowa Kresów – prof. Bohdan Cywiński

18:00-19.00 warsztaty o Kresach – Joanna Śmieszek-Raducha (CE IPN)

 

Sobota, 18.01.2014

09:00-10:30 Gułag i miejsca zsyłki – charakterystyka – prof. Albin Głowacki (UŁ)

10:30-10:45 przerwa kawowa

10:45-12:15 Inwazja sowiecka i deportacje – Aneta Hoffmann (Fundacja Kresy-Syberia)

12:15-13:30 warsztaty o łagrach i miejscach zsyłki, prezentacja pakietu edukacyjnego pt. „Ocaleni z nieludzkiej ziemi” – warsztaty – Adam Sitarek (OBEP Łódź)

13:30-14:30 spotkanie ze świadkiem historii

14.30-15.00 obiad

15.00-16.00 Jak korzystać z zasobów archiwalnych dotyczących Polaków wysiedlonych do ZSRR –  Aneta Hoffmann (Fundacja Kresy-Syberia)

16.00-17.30 Literatura łagrowa – warsztaty – dr Łukasz Michalski (dyrektor BEP IPN)

17:45-18:45 Znaczenie Syberii w tekstach kultury – warsztaty – Barbara Pamrów (CE IPN)

Niedziela, 19.01.2014

09:00-10:30 Konsekwencje układu Sikorski-Majski – dr hab. Janusz Wróbel (OBEP Łódź)

10:30-12.00 warsztaty o Armii Andersa – Magdalena Bogdan (CE IPN)

12:00-12:15 przerwa kawowa

12:15-13:45 Losy Polaków w ZSRR w latach 1943-1956 – prof. Wiesław Wysocki (UKSW)

 

Zakończenie seminarium

 

Miejsce:

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN

ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa

 

 

do góry