Epizody z historii najnowszej w komiksie - konkurs dla uczniów

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej "Epizody z historii najnowszej Polski w komiksie". Ideą przewodnią konkursu jest zainteresowanie młodzieży historią najnowszą oraz ludźmi, którzy ją kreują. W pierwszej edycji wzięło udział 400 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle ważnych dla Polski wydarzeń z lat 1918-1989, w którym bierze udział realny lub fikcyjny bohater. Praca powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 8, maksymalnie 10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie.

 

W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów i poziomów szkół. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:

  • uczniowie szkół podstawowych (klasy IV–VI)
  • uczniowie szkół gimnazjalnych
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

Aby zgłosić chęć udziału w konkursie, należy wypełnić załączony formularz i wysłać go na adres anna.klimowicz@ipn.gov.pl. Prace konkursowe można nadsyłać do  31 marca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25, 00-628 Warszawa. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 17 maja 2014 r. w Centrum Edukacyjnym IPN  podczas Festiwalu Komiksów i Gier Historycznych, odbywającego się w ramach Nocy Muzeów.

 

 

 

Pliki do pobrania

do góry