14 grudnia Kurs doskonalący dla nauczycieli

Świat nam współczesny

 

Kurs z historii Polski i świata w II połowie XX wieku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez:

  • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
  • Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN
  • Dom Spotkań z Historią

 

Religie świata a społeczeństwo

 

Termin: 14.12.2013

Miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

Plan:

09:00-10:30  Świat islamu a zjawisko terroryzmu – Krzysztof Strachota (OSW)

10:45-12:30 Jak uczyć o islamie współczesnym? – Ewa Kniaziołucka (nauczyciel)

12:30-13:00 przerwa obiadowa

13:00-14:30 Tendencje sakralizacyjne i desakralizacyjne współczesnym świecie – dr Dagmara Jaszewska (UKSW)

14:45- 16:30 Rola Kościoła w Polsce w latach 1966 –1989 – Barbara Pamrów (IPN)

do góry