29 listopada Seminarium «Pod sierpem i młotem». Porównanie ustrojów państw bloku sowieckiego

29 listopada [piątek] godz. 17:00

«Pod sierpem i młotem». Porównanie ustrojów państw bloku sowieckiego – seminarium  popularnonaukowe, przybliżające historię państw satelickich ZSRS, takich jak NRD, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Jugosławia, Albania i Bułgaria. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie były podobieństwa i różnice w gospodarce, życiu społecznym i politycznym w poszczególnych państwach. Kolejne spotkanie poświęcone będzie specyfice rządów komunistycznych w Jugosławii. O ówczesnym życiu społecznym i politycznym tego kraju opowie prof. Wiesław Walkiewicz, historyk i politolog.

 

do góry