Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

21–22 listopada Konferencja W imię przyszłości partii. Procesy o łamanie tzw. praworządności socjalistycznej w latach 1956–1957 - 2013 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

21–22 listopada Konferencja W imię przyszłości partii. Procesy o łamanie tzw. praworządności socjalistycznej w latach 1956–1957

21–22 listopada [czwartek–piątek]

Konferencja W imię przyszłości partii. Procesy o łamanie tzw. praworządności socjalistycznej w latach 1956–1957, przygotowana w ramach prac Centralnego Projektu Badawczego Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1946. W trakcie obrad historycy postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy w okresie  polskiego października doszło do rozliczenia ze zbrodniami komunistycznymi pierwszego powojennego dziesięciolecia oraz jaki wpływ miało to zjawisko na kwestię wiarygodności PZPR w społeczeństwie polskim w latach późniejszych. Szczegółowy program: www.ipn.gov.pl  

do góry