14 listopada Prezentacja książki Piotra Wdowiaka Bezdrożami Litwy i Inflant. 17 spotkań z Wilniukami

14 listopada [czwartek] godz. 18:00

Prezentacja książki Piotra Wdowiaka Bezdrożami Litwy i Inflant. 17 spotkań z Wilniukami. Wilniuk to dziecię Rzeczpospolitej Obojga, a dokładniej Wielu Narodów. To wytwór państwa federacyjnego, złożonego z Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzisiejszy Wilniuk to potomek uczestników powstań, ludzi, którzy  przetrwali dwie wojny i nigdy nie poddali się rusyfikacji, germanizacji, presji lituanizacyjnej czy sowietyzacji. Głównymi wątkami wywiadów są rodzina, przywiązanie do języka ojczystego, świadomość własnej historii. Autor rozmawiał m.in. o polskim ziemiaństwie i samotności na pograniczu litewsko-łotewskim,  o Ojczyznach litewskich Tatarów, o związkach między Litwą a Polską i tradycjach Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

 

do góry