14 listopada Międzynarodowa konferencja naukowa 966 – rewitalizacja. Chrzest Polski jako element teologii narodu

 

Międzynarodowa konferencja naukowa 966 – rewitalizacja. Chrzest Polski jako element teologii narodu, organizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

Program

9.30 – otwarcie konferencji

 

10.00 – 12.00

Teologia jako siła kształtująca rzeczywistość

 

 • prof. Tracey Rowland (John Paul II Institute for Marriage and Family, Melbourne)

Theology as a social force

 

 • dr Neil Turnbull (Nothingam Trent University)

Theology and/as a Cultural Critique

 

 • dr Tadeusz Szawiel (Uniwersytet Warszawski)

Teologia a sposób życia

 

 

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

 

12.30 – 15.00

 

Część II

Teologia w działaniu - Millenium Chrztu Polski

 

 

 • dr Ewa K. Czaczkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Wielka Nowenna - czyli narodowe rekolekcje (1957 - 1965)

 

 • prof. Jan Żaryn (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa)

Rok milenijny – przekaz i oddziaływanie

 

 • ks. prof. Jerzy Lewandowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Eklezjalna pedagogia narodu w afirmacji życia według kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

 • Mateusz Hurysz (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)

Protomillenium. Nieznane obchody 950-lecia Chrztu Polski w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w cieniu trwającej I wojny światowej

 

15.00 – 15.30 przerwa kawowa

 

15.30 – 18.00

Część III

Teologia narodu – doświadczenia i wyzwania

 

 • prof.  Manfred Spieker (Universität Osnabrück)

Nation and religion

 

 • ks. prof. Alfred Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Polskie Millenium jako paradygmat komemoracji chrztu narodów w kontekście nowej ewangelizacji Europy

 

 • dr Paweł Skibiński (Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski)

Naród w wizji historii Jana Pawła II - przypadek Polski

 

 • Michał Sokulski (Magazyn Apokaliptyczny 44, Szczecin)

Mesjanizm narodowy Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do ojczyzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry