3-5 października Szkolenie Historia i społeczeństwo

Plan szkolenia Historia i społeczeństwo organizowanego przez:


Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN

Szkolenie realizuje założenie podstawy programowej przedmiotu Historia i Społeczeństwo  w następujących wymaganiach szczegółowych:


     Swojskość i obcość:
     Podpunkt E.5.1. (uczeń analizuje wielokulturowość społeczeństwa II Rzeczpospolitej)

     Ojczysty Panteon i ojczyste spory:
     podpunkt E 9.1(uczeń charakteryzuje spory o kształt Polski w XX w., uwzględniając
                                cezury 1918 r., 1944–1945, 1989 r., oraz prezentuje sylwetki   
                                czołowych uczestników tych wydarzeń)

     podpunkt E9.2 (uczeń charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej
                                władzy,  uwzględniając różnorodne formy oporu, oraz koncepcje  
                                współpracy lub przystosowania)

     Europa i Świat:
     podpunkt D.1.2. (uczeń przedstawia spory o ocenę roli kolonializmu europejskiego
                                   dla Europy i terytoriów kolonizowanych),
     podpunkt E.1.1.(uczeń charakteryzuje kontakty i stosunki Stanów Zjednoczonych
                                  i Europy w XX w.  z uwzględnieniem polityki, gospodarki i kultury),
     podpunkt E.1.2. (uczeń charakteryzuje stanowiska w sporze o liberalizację
                                   światowego handlu i jej konsekwencje)
     Gospodarka:
     podpunkt E.6.1 (uczeń charakteryzuje gospodarkę realnego socjalizmu
                                 i jej konsekwencje
     Kobieta i mężczyzna, rodzina:
     podpunkt E.3.1. (uczeń  analizuje na wybranych przykładach przemiany obyczajowe  
                                 w świecie zachodnim w XX w., z uwzględnieniem „rewolucji
                                obyczajowej” lat 60)
     podpunkt E.3.2. (uczeń analizuje zmiany modelu rodziny w XX w., z uwzględnieniem
                                 przemian zaistniałych w życiu społeczeństwa polskiego)
     Nauka:
      podpunkt E. 4.1. (uczeń analizuje wybrane interpretacje socjologiczne odnoszące się
                                   do przemian życia społecznego w XX w.)

     Język, komunikacja i media:
     podpunkt E 2.2 (uczeń analizuje przykłady manipulacji językowych w propagandzie
                            politycznej i reklamie)
     Rządzący i rządzeni:
     podpunktE.7.2. (uczeń objaśnia pojęcie antyutopii, odwołując się do prac Orwella
                            i Huxleya)

 

  Wojna i wojskowość:
   podpunktE.8.1. ( uczeń analizuje wybrane przepisy prawa międzynarodowego
                               o wojnie)
   podpunkt. E.8.2. (uczeń charakteryzuje ruch pacyfistyczny, charakteryzuje wizje
                              globalnej zagłady obecna w literaturze i filmach science-fiction)

 

 

Miejsce szkolenia: Ośrodek Rozwoju Edukacji Centrum Szkoleniowe, ul. Paderewskiego 77,05-070 Sulejówek

 


Harmonogram szkolenia


3 października 2013r.
13:00               Obiad
13:45-14:30  Rozpoczęcie szkolenia (cele, program +ćwiczenia integracyjne)
14:30-16:00  Polacy wobec mniejszości narodowościowych w II RP - Michał Sempołowicz
16:00-16:30   przerwa kawowa
16:30-18:00   U progu Polski ludowej- wizja powojennej Polski w dokumentach PKWN - Agnieszka Jaczyńska
18:00               Kolacja
 
4 października 2013r.
07.45 -8:30   Śniadanie
08:30-10:00 Antyutopia w relacji do totalitaryzmu.- Wojciech Trębacz
10:00-10:30  przerwa kawowa
10:30-12:00  Prawo międzynarodowe o wojnie - Izabela Mazanowska
12:00-12:15  przerwa
12:15-13:45  Dlaczego Hitler wygrywał? Skąd sukcesy totalitaryzmu.-Zofia Fenrych
13:45-14:30  przerwa obiadowa
14:30-16:00 Kobieta w stalinizmie - Magdalena Bogdan
16:00-16:30 przerwa kawowa
16:30-18:00 Gospodarka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej- jak analizować źródła statystyczne.-Andrzej Sznajder
18:00              Kolacja

5 października 2013r.
07:45              Śniadanie
08:30-10:00 Nauka w służbie ideologii totalitarnej.–Barbara Pamrów
10:00-10:30 przerwa kawowa
10:30-12:00 Rodzina w powojennej Polsce -Magdalena Zapolska-Downar i Krzysztof Lachota
12:00              Obiad

Rekrutacja zamknięta

do góry