11 – 13 października Seminarium Czy się stoi, czy się leży... Rzecz o gospodarce PRL-u.

11 – 13 października [piątek – niedziela]

Czy się stoi, czy się leży... Rzecz o gospodarce PRL-u seminarium dla nauczycieli o historii społeczno-gospodarczej Polski XX wieku

W programie m.in. wykłady, prezentacje filmów i warsztaty, podczas których uczestnicy zobaczą, jak pracować z różnymi źródłami i w jaki sposób wykorzystywać je w edukacji szkolnej. Tematyka uwzględnia zapisy podstaw programowych na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z następujących przedmiotów: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, a także przedmiotu historia i społeczeństwo.
Prelegentami będą wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej oraz pracownicy naukowi IPN. W programie miedzy innymi:
•    „Gospodarka światowa po II wojnie światowej”- prof. Wojciech Morawski (SGH)
•    „Zbudujemy nowy dom… Gospodarka czasów stalinowskich”-  
                                          dr hab. Piotr Jachowicz ( SGH)
•    „Życie na kredyt - czyli Polska epoki Gierka”- dr Paweł Sasanka ( IPN)
•    „Droga ku kapitalizmowi- przemiany gospodarcze lat 90.”- prof. Antoni Dudek (IPN)


Seminarium trwa 3 dni – od piątku, od godz. 15.00, do niedzieli, do godz. 14.00.

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia zawodowego.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom obiad w sobotę oraz kawę i przekąski w trakcie całego szkolenia.

Uwaga: organizatorzy nie zapewniają noclegów oraz nie pokrywają kosztów dojazdu.
 

Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Zgłoszenia droga mailową przyjmujemy do 7 października.

UWAGA! Zapisy: iwona.galezowska@ipn.gov.pl  

Informacje: barbara.pamrow@ipn.gov.pl; magdalena.bogdan@ipn.gov.pl

 

11 października (piątek)

15:00-15:15 Rozpoczęcie szkolenia

15:15-16:45  Dzieje pewnego eksperymentu, warsztaty – Kamila Sachnowska (IPN)

16:45-17:00 Przerwa

17:00-18:30 Gospodarka Polski Ludowej: podstawy, manewry, kryzysy- wykład – dr Andrzej Zawistowski ( IPN)

 

12 października (sobota)

09:00-10:30 Droga ku kapitalizmowi – przemiany gospodarcze lat 90., wykład – prof.. Antoni Dudek (IPN)

10:30-11:00 Przerwa

11:00-12:30 «Zbudujemy nowy dom»… Gospodarka czasów stalinowskich, wykład – dr hab. Piotr Jachowicz ( SGH)

12:30-13:30 Przerwa na obiad

13:30-15:00 Gospodarka światowa po II wojnie światowej, wykład – prof.. Wojciech Morawski (SGH)

15:00-15:15 Przerwa

15:15-16:45 Życie na kredyt, czyli Polska epoki Gierka, wykład – dr Paweł Sasanka ( IPN)

16:45-17:00 Przerwa

17:00-18:30 Niedobory i braki, rzecz o gospodarce lat 80., wykład – dr Mariusz Jastrząb (Akademia Leona Koźmińskiego)

 

13 października (niedziela)

09:00-10:30 Gospodarka w Polskiej Kronice Filmowej, warsztaty – Barbara Pamrów (IPN)

10:30-10:45 Przerwa

10:45-12:15 Gospodarka centralnie zarządzana, warsztaty – Andrzej Sznajder (IPN)

12:15-12:30 Przerwa

12:30-14:00 «Mała stabilizacja»? Gospodarka epoki Gomułki, wykład – dr Łukasz Dwilewicz (SGH)

 

 

 

Pliki do pobrania

  • 16.51 KB
do góry