15–31 października Prezentacja wystawy Wypędzeni 1939.

15–31 października

Prezentacja wystawy Wypędzeni 1939, przedstawiającej ok. 400 fotografii, plakatów i dokumentów, zebranych w archiwach polskich i niemieckich, dokumentujących deportacje Polaków z terenów wcielonych do III Rzeszy oraz inne  prześladowania Polaków i Żydów na tych terenach. Ważnym uzupełnieniem ekspozycji są niemieckie kroniki filmowe z lat wojny, obrazujące nowe porządki na ziemiach wcielonych oraz migracje Niemców etnicznych ze Wschodu na teren Warthegau. Wystawa została zorganizowana przez Związek Miast Polskich, a jej autorami są Jacek Kubiak, Małgorzata Schmidt i Janusz Zemer. Otwarcie wystawy 15 października o godz. 14:00, w programie także projekcje filmów Wypędzeni 1939... (reż. Jacek Kubiak) oraz Świat moich wujków (reż. Krzysztof Magowski).

do góry