16-17 maja Konferencja naukowa Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989.

16-17 maja [czwartek-piątek] godz. 9:00

Konferencja naukowa Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989. Konferencja będzie okazją do dyskusji nad specyfiką życia społecznego w ostatniej dekadzie PRL. Szczegółowy program: www.ipn.gov.pl

Na zarysowany w czasie konferencji obraz społeczeństwa polskiego składać się będą tak różne tematy, jak religijność Polaków, upowszechnianie się komputerów indywidualnych czy rozwój branży kosmetycznej. Strategie przystosowawcze Polaków w ostatniej dekadzie PRL pokażą m.in. wystąpienia dotyczące turystyki handlowej i emigracji zarobkowej. Słuchacze będą mogli dowiedzieć się wiele m.in. o warunkach pracy robotników w latach 80., sytuacji emerytów, ówczesnym stanie Polskich szpitali czy nastrojach społecznych. Uczestnicy panelu o patologiach społecznych przedstawią m.in. sytuację więźniów kryminalnych, problem prostytucji czy zjawisko fali w wojsku. Inne sesje poświęcone będą postawom poszczególnych grup społecznych: młodzieży, studentów, a także sytuacji mniejszości narodowych. W konferencji uczestniczyć będą nie tylko historycy, ale też reprezentanci innych nauk jak socjolodzy czy kulturoznawcy.

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej  zatytułowanej „Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989. Konferencja odbędzie się w Warszawie w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”  (ul. Marszałkowska 21/25) w dniach 16–17 maja 2013 r.

Celem konferencji jest refleksja nad dziejami społecznymi Polski w latach osiemdziesiątych XX w. Dotychczasowe badania nad tym okresem dotyczyły w większym stopniu historii politycznej, zwłaszcza konfliktu pomiędzy władzami PRL a „Solidarnością” i opozycją. Dzieje społeczne ostatnich lat istnienia PRL zasługują na odrębną refleksję naukową. Długotrwały kryzys gospodarczy i wydarzenia polityczne wpłynęły na doświadczenia, zjawiska i praktyki społeczne. Konferencja będzie okazją do dyskusji nad specyfiką życia społecznego w ostatniej dekadzie PRL.

PROGRAM KONFERENCJI

16 MAJA (czwartek)

9.00–11.15 – SESJA I: PRACA I GOSPODARKA

 • 1.  dr Piotr Perkowski – Gdańscy stoczniowcy na tle innych grup zawodowych Trójmiasta przed podpisaniem porozumień sierpniowych
 • 2.  Mieczysław Kopeć – Praca zawodowa w przemyśle metalowym lat 1980–1989 w świetle czasopisma „Mechanik”
 • 3.Paweł Nowakowski – Przyczynek do studiów nad stosunkiem załóg przedsiębiorstw toruńskich do tzw. nowych związków zawodowych w latach 1983–1989
 • 4.dr Dariusz Grala – Ilość a jakość. Trudności związane ze wzrostem i jakością produkcji w zakładach przemysłowych PRL w latach 80. XX wieku

Komentarz: dr Mariusz Jastrząb

Dyskusja

11.15–11.30 – przerwa kawowa

11.30–13.15 – SESJA II: GŁODNI, STARZY I CHORZY?

 • 1.  dr hab. Krzysztof Lesiakowski – Puste półki wielkiego miasta. Problemy zaopatrzeniowe mieszkańców Łodzi w ostatniej dekadzie PRL
 • 2.  Michał Zawisza – Problemy bytowe ludzi starszych w ostatniej dekadzie PRL
 • 3.  dr Ewelina Szpak – Lecznictwo i stan zdrowia Polaków w latach 80

Komentarz:  dr Barbara Klich-Kluczewska

Dyskusja

13.15–14.15 – Przerwa

14.15–15.45 – SESJA III: RELIGIJNOŚĆ

 • 1.  Anna Brojer – Religijność Polaków w latach 80.
 • 2.Marlena Sędłak – Krakowskie Duszpasterstwo Akademickie „Karmel” w latach 1980-1982
 • 3.dr hab. Bożena Szaynok – Duszpasterstwo akademickie ojca Ludwika Wiśniewskiego we Wrocławiu i w Krakowie (1981-1989)

Komentarz: prof. dr hab. Andrzej Friszke

Dyskusja

15.45–16.00 – przerwa kawowa

16.00–18.15 – SESJA IV: NOWOCZESNOŚĆ?

 • 1.  dr Patryk Wasiak – „Komputeryzujemy się!” Komputery w polskim społeczeństwie lat 80.
 • 2.  dr Hubert Wilk – Zmotoryzowane lata 80. Społeczeństwo polskie a motoryzacja indywidualna w schyłkowym Peerelu
 • 3.dr Regina Pacanowska – Efekt szminki? Początki polskich firm z branży kosmetycznej w dekadzie lat 80.
 • 4.  Aleksandra Wierzchowska – Literacka subkultura? Polski fandom w latach osiemdziesiątych

Komentarz: dr Adam Leszczyński

Dyskusja

18.15–18.30 – Przerwa kawowa

18.30–20.00 – SESJAV: MNIEJSZOŚCI NARODOWE

 • 1.dr hab. Grzegorz Berendt – Dekada ożywienia – instytucjonalne życie żydowskie w Polsce lat 1980-1989
 • 2.  dr Arkadiusz Słabig – Indyferencja, konsolidacja czy emigracja? Społeczność ukraińska w Polsce w latach 1980–1989
 • 3.dr Zbigniew Bereszyński – Pomiędzy emigracją a społecznym zaangażowaniem. Rdzenna ludność Śląska Opolskiego i jej postawy w latach 1980–1989

Komentarz: dr Marcin Zaremba

Dyskusja

17 MAJA (piątek)

9.00–10.30 – SESJA VI: MŁODZIEŻ

 • 1.dr hab. Krzysztof Kosiński – Młodzież w ostatniej dekadzie PRL (na podstawie badań CBOS)
 • 2.  dr Grzegorz Michalik – Sytuacja młodzieży w Polsce u schyłku lat 80. XX w.
 • 3.dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż – Wybrane elementy świadomości politycznej młodzieży szkolnej lat 80. Śląska Opolskiego – rozważania na podstawie badań empirycznych

Komentarz: dr hab. Marek Wierzbicki

Dyskusja

10.30–10.45 – przerwa kawowa

10.45–12.15 – SESJA VII: STUDENCI

 • 1.dr Błażej Brzostek – Postawy studentów warszawskich w latach 80.
 • 2.   Kamil Dworaczek – Niezależne Zrzeszenie Studentów wobec problemów życia codziennego w Polsce w latach 1980-1981
 • 3.Marek Kunicki-Goldfinger – Studenckie wizje porządku społecznego – Koncepcje samorządu Studentów uczelni warszawskich w latach 1980–1989  

Komentarz: prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński

Dyskusja

12.15–13.15 – przerwa

13.15–15.15 – SESJA VIII: PATOLOGIE SPOŁECZNE

 • 1.Andrzej W. Kaczorowski – Realia „ludowego” Wojska Polskiego w języku codziennym żołnierzy służby zasadniczej
 • 2.Karol Nawrocki – „Cwaniaki z Trójmiasta”. Zorganizowane i mniej zorganizowane grupy przestępcze z województwa gdańskiego (lata 80. XX w.)
 • 3.Tomasz Kozłowski – Więźniowie kryminalni w Polsce latach 80.
 • 4.Jakub Kujawa – Zjawisko prostytucji u schyłku PRL na przykładzie miasta Bydgoszczy

Komentarz: dr Błażej Brzostek

Dyskusja

15.15–15.30 – przerwa kawowa

15.30–17.30 – SESJA IX: STRATEGIE PRZYSTOSOWAWCZE

 • 1.Bogusław Tracz – Mięso spod lady, warzywa z działki, kawa z zagranicy. Strategie przetrwania mieszkańców aglomeracji górnośląskiej w warunkach kryzysu lat osiemdziesiątych XX w.
 • 2.  Agnieszka Witkowska-Krych – Taka kuchnia jakie czasy
 • 3.prof. dr hab. Dariusz Stola – Jak częściowo wyjechać z PRL? Migracje zarobkowe lat 80.
 • 4.prof. dr hab. Jerzy Kochanowski – Od Berlina do Stambułu, czyli Polacy na handlowych szlakach. Lata 80.

Komentarz: dr hab. Krzysztof Kosiński

Dyskusja

17.30–17.45 – przerwa kawowa

17.45–19.45 – SESJA X: POSTAWY, OPINIE, PAMIĘĆ SPOŁECZNA

 • 1.dr Mariusz Jastrząb – Socjalistyczna praworządność i egalitaryzm: Nadużycia władzy w epoce gierkowskiej i rozliczenia z nimi. Przykład talonów samochodowych
 • 2.dr Barbara Klich-Kluczewska – Panika moralna. Dyskurs publiczny o rodzinie polskiej lat osiemdziesiątych
 • 3.dr Marcin Zaremba – „Zmęczeni Polacy”. Opinia publiczna o życiu pod koniec lat 80.
 • 4.Hanna Gospodarczyk –  Między zaangażowaniem a rozczarowaniem. Lata 80.te w Hucie Warszawa w narracjach pracowników

Komentarz: Natalia Jarska i Jan Olaszek

Dyskusja

19.45–20.00 – zakończenie konferencji

do góry