13 maja – 3 czerwca Wystawa Totalitarianism in Europe.

13 maja – czerwca wystawa Totalitarianism in Europe. Wystawa została przygotowana we współpracy ponad dwudziestu instytucji – członków Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Ma formę czarnego albumu, przedstawiającego strona po stronie statystyki dotyczące najcięższych zbrodni faszyzmu i komunizmu w w 12 krajach Unii Europejskiej, ich ofiary, a także głównych sprawców tych zbrodni i działania zmierzające do ich ukarania. Ekspozycji towarzyszą krótkie filmy dokumentalne. Wystawa ukazuje zbrodniczą naturę reżimów totalitarnych i związki pomiędzy największymi z nich: faszyzmem i komunizmem, a także znaczenie obrony fundamentalnych praw człowieka.

 

 

 

do góry