20 kwietnia Warsztat Obywatele Nauki

Warsztat w ramach projektu Edu-Akcja

”Nauka obywatelska w projektach międzyśrodowiskowych”

 

 

Część I:                  NAUKA OBYWATELSKA

 

10:00 - 10:15          Powitanie. Przedstawienie celu, programu i uczestników warsztatów.

                               Podsumowanie bieżących działań Obywateli Nauki.

 

10:15 - 10:40          “Nauka obywatelska - jak uprawiać naukę w szkole?” - Paweł Szczęsny,

Zakład Bioinformatyki IBB PAN, Komisja ds. Open Access PAN

 

10:45 - 11:00          Dyskusja

 

11:05 - 11:20          Przerwa

 

CZĘŚĆ II:   PROJEKTY MIĘDZYŚRODOWISKOWE: ROZSZERZENIE KONTEKSTU

 

11:15 - 11:30          “Humanisto! Nie bój się technologii!.” - Marcin Wilkowski, Historia i Media,

Koalicja Otwartej Edukacji

 

11:30 - 11:40          Projekty międzyśrodowiskowe z nowej perspektywy.

                               Przypomnienie pomysłów na projekty z pierwszego warsztatu oraz cech dobrego

projektu.

 

11:40 - 12:15          Praca w grupach: rozszerzenie projektów o założenia nauki obywatelskiej oraz

upowszechnienie ich na większą skalę - jak to zrobić?

 

12:15 - 12:30          Prezentacja projektów w nowej formie.

 

12:30 - 12:45          Przerwa

 

CZĘŚĆ III:  PRZEŁAMYWANIE BARIER I MOTYWOWANIE

 

12:50 - 13:00          Projekt historii ratowniczej - Dobrochna Kałwa & Konrad Bielecki -

- omówienie wyników projektu i głównych barier w jego realizacji i kontynuacji

 

13:00 - 13:15          Dyskusja: co zabija działanie? Co hamuje inicjatywę? Co motywuje?

 

13: 15 - 13:45         Praca w grupach: jak przełamywać bariery? Szukanie rozwiązań.

 

13:45 - 14:00          Omówienie wyników pracy w grupach. Podsumowanie warsztatu.

do góry