13 kwietnia Kurs doskonalący dla nauczycieli

16 lutego Kurs doskonalący dla nauczycieli

Państwo – Naród – Społeczeństwo

 

Kurs historii XX wieku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki i Dom Spotkań z Historią 

 

Zimna wojna. Dwubiegunowy podział świata

 

Plan:

Termin: 13.04.2013

Miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

Plan:

09:00- 10:30 Zimna Wojna: rywalizacja dwóch systemów – Paweł Miedziński (IPN)

10:45-12:30 Propagandowe przedstawienie konfliktów zbrojnych w Korei, Wietnamie i Kambodży -  dr Paweł Sasanka (IPN)

12:30-13:00    Przerwa obiadowa

13:00- 14:30 Kryzys kubański bezpośrednia konfrontacja amerykańsko-radziecka – prof. Bohdan Szklarski

14:45- 16:30 Wojna w Afganistanie i jej znaczenie dla stosunków Wschód-Zachód – Krzysztof Strachota (OSW)

do góry