19-21 marca Szkolenie Historia i społeczeństwo

19-21 marca Szkolenie Historia i społeczeństwo

 

Plan szkolenia Historia i społeczeństwo organizowanego przez:

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN

 

Szkolenie realizuje założenie podstawy programowej przedmiotu Historia i Społeczeństwo  w następujących wymaganiach szczegółowych:

·         Swojskość i obcość podpunktE.5.1. (uczeń analizuje wielokulturowość społeczeństwa II rzeczpospolitej)

·         Ojczysty Panteon i ojczyste spory:podpunkt E 9.1(uczeń charakteryzuje spory o kształt Polski w XX w., uwzględniając cezury 1918 r., 1944–1945, 1989 r., oraz prezentuje sylwetki czołowych uczestników tych wydarzeń)  E9.2 (uczeń charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej władzy,  uwzględniając różnorodne formy oporu, oraz koncepcje współpracy lub przystosowania)

·         Europa i Światpodpunkt D.1.2. (uczeń przedstawia spory o ocenę roli kolonializmu      europejskiego dla Europy i terytoriów kolonizowanych), podpunkt E.1.1.(uczeń charakteryzuje kontakty i stosunki Stanów Zjednoczonych i Europy w XX w.  z uwzględnieniem polityki, gospodarki i kultury),podpunkt E.1.2. (uczeń charakteryzuje stanowiska w sporze o liberalizację światowego handlu i jej konsekwencje)

·         Gospodarka podpunkt E.6.1 (uczeń charakteryzuje gospodarkę realnego socjalizmu i jej konsekwencje)

·         Kobieta i mężczyzna, rodzinapodpunkt E.3.1. (uczeń  analizuje na wybranych przykładach przemiany obyczajowe w świecie zachodnim w XX w., z uwzględnieniem „rewolucji obyczajowej” lat 60) podpunkt E.3.2. (uczeń analizuje zmiany modelu rodziny w XX w., z uwzględnieniem przemian zaistniałych w życiu społeczeństwa polskiego)

·         Nauka podpunkt E. 4.1. (uczeń analizuje wybrane interpretacje socjologiczne odnoszące się do przemian życia społecznego w XXw.)

·         Język, komunikacja i media: podpunkt E 2.2 (uczeń analizuje przykłady manipulacji językowych w propagandzie politycznej i reklamie)

·         Rządzący i rządzeni podpunktE.7.2. (uczeń objaśnia pojęcie antyutopii, odwołując sie do prac Orwella i Huxleya)

·         Wojna i wojskowość  podpunktE.8.1. ( uczeń analizuje wybrane przepisy prawa międzynarodowego o wojnie) podpunkt. E.8.2. (uczeń charakteryzuje ruch pacyfistyczny, charakteryzuje wizje globalnej zagłady obecna w literaturze i filmach science-fiction)

 

Miejsce szkolenia: Ośrodek Rozwoju Edukacji Centrum Szkoleniowe, ul. Paderewskiego 77,05-070 Sulejówek

 

dzień pierwszy, 19 marca, wtorek

14:15-14:30 rozpoczęcie szkolenia

14:30-16:00 "Antyutopia w relacji do totalitaryzmu" – warsztaty – Wojciech Trębacz

16:00-16:15 przerwa kawowa

16:15-17:45 Jak analizować źródła statystyczne? – warsztaty – Andrzej Sznajder

18:00-19:30 Prawo międzynarodowe o wojnie – warsztaty – Izabela Mazanowska

19:30 kolacja

 

dzień drugi, 20 marca, środa

07:45 śniadanie

08:15-09:45 Nauka w służbie ideologii totalitarnej – warsztaty – Bartosz Kuświk

09:45-10:00 przerwa kawowa

10:00-11:30 Dlaczego Hitler wygrywał? Skąd sukcesy totalitaryzmu? – warsztaty – Zofia  Fenrych

11:30-13:00 „Barwy nieobojętne”. Metody nauczania wątkowego w praktyce edukacji muzealnej – warsztaty – Muzeum Piłsudskiego

13:15-13:45 przerwa obiadowa

13:45-15:15 Rola Józefa Piłsudskiego w kształtowaniu się państwa polskiego w XX w. – wyjście do Muzeum Piłsudskiego (dla chętnych)

15:15-15:45 przerwa kawowa

15:45-17:15 Bohaterowie ‐zawsze podobni, ale nie zawsze tacy sami. Wzorzec bohatera w starożytności, średniowieczu i XIX w. – warsztaty – Jacek Konik

17:30-19:00 „Widzisz co chcesz (masz) zobaczyć” – warsztaty – dr Marcin Krzanicki

19:00 kolacja

 

dzień trzeci, 21 marca, czwartek

08:00 śniadanie

08:30-10:00 „U progu Polski ludowej” Agnieszka Jaczyńska

10:00-10:30 przerwa kawowa

10:30-12:00 Polacy wobec mniejszości narodowościowych w II RP – warsztaty – Michał Sempołowicz

12:15-13:45 Rodzina w powojennej Polsce – Magdalena Zapolska-Downar, Krzysztof Lachota

13:45 zakończenie szkolenia, obiad

 

 

 

do góry