Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

21–22 marca Konferencja naukowa Obraz ziemiaństwa w nauce, literaturze i publicystyce. - 2013 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

21–22 marca Konferencja naukowa Obraz ziemiaństwa w nauce, literaturze i publicystyce.

21–22 marca [czwartek–piątek] godz. 9:00

Konferencja naukowa Obraz ziemiaństwa w nauce, literaturze i publicystyce. Szczegółowy program: www.ipn.gov.pl.