11–29 marca wystawa I trzeba było żyć... Kobiety w KL Ravensbrück.

11–29 marca wystawaI trzeba było żyć... Kobiety w KL Ravensbrückprzedstawia historię obozu. Istotną częścią wystawy są wypowiedzi byłych więźniarek, które opowiadają, jak trafiły do obozu, jak zdołały przetrwać i jaki wpływ na ich dalsze życie miała przeszłość obozowa.