16 lutego Kurs doskonalący dla nauczycieli

Państwo – Naród – Społeczeństwo

 

Kurs historii XX wieku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki i Dom Spotkań z Historią 

 

Społeczeństwo a państwo

Termin: 16.02.2013

Miejsce: Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

 

Plan:

09:00- 10:30     

Wpływ konfliktów politycznych na przemiany społeczne w XX w. – dr Błażej Brzostek (UW)

10:45-12:30     

Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego – Monika Koszyńska (IPN)

12:30-13:00

Przerwa obiadowa

 

13:00- 14:30

Nieposłuszeństwo obywatelskie. Ruchy społeczne w Europie i na świecie – prof. Bohdan Szklarski (UW)

14:45- 16:30

Narodziny kultury masowej –  Ewa Sularz (DSH)

do góry