28 stycznia – 10 lutego Ferie - kurs dla maturzystów

Przystanek Historia ZAPRASZA NA FERIE ZIMOWE Z HISTORIĄ W TLE czyli BEZPŁATNY KURS Z HISTORII NAJNOWSZEJ DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW.

Zajęcia od poniedziałku do piątku (28 stycznia – 10 lutego 2013)

wykład w godzinach 11.00 – 12.30.

ćwiczenia w godzinach 13.00 – 14.30

Na wykłady prowadzone przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej wstęp wolny i nieograniczony.

Grupa biorąca udział w zajęciach praktycznych prowadzonych przez doświadczonego nauczyciela historii jest już zamknięta.

Lp.

Termin

Temat wykładu

Wykładowca

Ćwiczenia praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem pracy z określonym rodzajem źródła historycznego

Edukator

 

1.

28 stycznia

(poniedziałek)

Narodziny Polski Niepodległej

(1914-1921)

prof. Jan Żaryn

Mapa historyczna jako źródło informacji

Magdalena Wiśnioch/ Barbara Pamrów

2.

29 stycznia

(wtorek)

Rzeczpospolita Polska

(1921-1939)

dr Andrzej Zawistowski

Historia poezją pisana

Magdalena Wiśnioch/ Barbara Pamrów

3.

30 stycznia

(środa)

Losy Polski
i Polaków

w okresie II wojny światowej

(1939-1943)

Marek Hańderek

Jak  wspomnienia
i relacje świadków  mogą wykorzystywać w swojej pracy historycy

Magdalena Wiśnioch/ Barbara Pamrów

4.

31 stycznia

(czwartek)

Geneza Polski Ludowej (1943-1945)

dr Adam Dziuba

Czytamy źródła normatywne  ze zrozumieniem

Magdalena Wiśnioch/ Barbara Pamrów

5.

 1 luty

(piątek)

Polska pojałtańska (1945-1948)

 

dr hab. Filip Musiał

Jak można napisać dobre wypracowanie maturalne

Magdalena Wiśnioch/ Barbara Pamrów

6.

4 luty

(poniedziałek)

Lata stalinizmu
i „odwilży”

 (1948-1956)

 

Marcin Łaszczyński

Rola propagandy w sztuce i kształtowaniu opinii publicznej

Magdalena Wiśnioch/ Barbara Pamrów

7.

5 luty

(wtorek)

Gomułkowska stabilizacja

 (1956-1970)

dr Paweł Sasanka

Obraz gospodarki
w źródłach statystycznych  

Magdalena Wiśnioch/ Barbara Pamrów

8.

6 luty

(środa)

Od kryzysu do kryzysu

(1970-1980)

dr Paweł Sasanka

Walka na argumenty – publicystyka opozycyjna.

Magdalena Wiśnioch/ Barbara Pamrów

9.

7 luty

(czwartek)

Schyłek PRL-u

(1980-1988)

 

prof. Jerzy Eisler

Śmiechem  można „zabić” -

karykatura, znaczki i dowcip podziemia

Magdalena Wiśnioch/ Barbara Pamrów

10.

8 luty

(piątek)

U źródeł III Rzeczpospolitej

(1989-1990)

prof. Antoni Dudek

Okrągły stół w fotografii

Magdalena Wiśnioch/ Barbara Pamrów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

do góry