19 stycznia Kurs doskonalący dla nauczycieli

Państwo – Naród – Społeczeństwo

 

Kurs historii XX wieku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez:

  • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
  • Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
  • Dom Spotkań z Historią 

Naród a państwo

 

Termin: 19.01.2013

MiejsceWarszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

                  ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

Plan:

09:00- 10:30

Rola ideologii nacjonalistycznych w państwach europejskich i ich wpływ na kryzys  demokracji –  prof. Jerzy Eisler (IPN)

 

10:45-12:30

Istota polityki narodowościowej systemów totalitarnych – Magdalena Wiśnioch (WCIEiS)

 

12:30-13:00

Przerwa obiadowa

13:00- 14:30

Konflikty narodowościowe w Europie i na świecie

(Jugosławia, Ruanda, Czeczenia) – Wojciech Górecki (Ośrodek Studiów Wschodnich)

 

14:45- 16:30

Czy walka mniejszości narodowych o swoje prawa musi wiązać się z terroryzmem? –  Małgorzata Budyta-Budzyńska (Collegium Civitas)

do góry