Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

30 stycznia Prezentacja albumu Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna – „pierwszy obszar osiedleńczy” w Generalnym Gubernatorstwie 1942–1943 . - 2013 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

30 stycznia Prezentacja albumu Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna – „pierwszy obszar osiedleńczy” w Generalnym Gubernatorstwie 1942–1943 .

30 stycznia [środa] godz. 17.30

Prezentacja albumu Agnieszki Jaczyńskiej Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna – „pierwszy obszar osiedleńczy" w Generalnym Gubernatorstwie o  niemieckiej akcji wysiedleńczo-osadniczej na Zamojszczyźnie, przeprowadzonej podczas II wojny światowej. Album zawiera materiały ikonograficzne pozyskane podczas szerokiej kwerendy w archiwach i muzeach oraz od osób prywatnych. Wykorzystane zostały również źródła normatywne, w tym faksymile dokumentów, a także relacje osób, które były uczestnikami lub świadkami opisywanych wydarzeń.

do góry