3 stycznia – 8 lutego Prezentacja wystawy Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna „pierwszy obszar osiedleńczy" w Generalnym Gubernatorstwie.

3 stycznia – 8 lutego

Prezentacja wystawy Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna „pierwszy obszar osiedleńczy" w Generalnym Gubernatorstwie, opowiadającej  o niemieckiej akcji wysiedleńczo-osadniczej na Zamojszczyźnie, jednego z najtragiczniejszych wydarzeń regionu podczas  II wojny światowej. Wystawa przedstawia też nieplanowane przez okupanta zjawiska takie jak organizowanie pomocy dla wysiedlanej ludności Zamojszczyzny, podjęcie cywilnego i zbrojnego oporu w jej obronie przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Integralną częścią tego obrazu jest los niemieckich osadników sprowadzonych na Zamojszczyznę w ramach budowania „bastionu niemieckości” oraz powojenne próby osądzenia zbrodni niemieckich podjęte przez międzynarodowe i polskie sądownictwo.        

do góry