21, 22, 23 listopada Szkolenie dla nauczycieli "Historia i społeczeństwo"

Szkolenie dla nauczycieli Historia i społeczeństwo, realizujące założenia podstawy programowej przedmiotu historia i społeczeństwo.

Współorganizacja: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 

Plan Szkolenia HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN

Szkolenie realizuje założenie podstawy programowej przedmiotu Historia i Społeczeństwo w następujących wymaganiach szczegółowych:

·   Swojskość i obcość podpunktE.5.1. (uczeń analizuje wielokulturowość społeczeństwa II rzeczpospolitej) E5.2. (uczeń analizuje na wybranych przykładach współczesne społeczeństwa wielokulturowe)

·   Ojczysty Panteon i ojczyste spory:podpunkt E 9.1(uczeń charakteryzuje spory o kształt Polski w XX w., uwzględniając cezury 1918 r., 1944–1945, 1989 r. oraz prezentuje sylwetki czołowych uczestników tych wydarzeń)  E9.2 (uczeń charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej władzy,  uwzględniając różnorodne formy oporu oraz koncepcje współpracy lub przystosowania)

·   Wojna i wojskowość podpunktE.8.1. (uczeń analizuje wybrane przepisy prawa międzynarodowego o wojnie) podpunkt. E.8.2. (uczeń charakteryzuje ruch pacyfistyczny, charakteryzuje wizje globalnej zagłady obecna w literaturze i filmach science-fiction)

 

Dzień 1     11:00-18:00                                       21.11.2012

11:00-12:30 Mozaika narodowościowa Polski międzywojennej – wykład dr Paweł Rokicki (IPN)

12:45-14:15 Stosunek mniejszości narodowych do państwa polskiego na przykładzie mniejszości niemieckiej w II RP – wykład Sebastian Rosenbaum (IPN)

14:15-14:45 Przerwa obiadowa

14:45-16:15 Wielokulturowa Europa - szansa na rozwój czy źródło konfliktu – wykład dr  Małgorzata  Budyta-Budzyńska  (Collegium Civitas)

16:30-18:00 Wielokulturowość na pograniczu państwa – warsztaty Jacek Konik (nauczyciel LO i wykładowca w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin)

 

Dzień 2     10:00-18:45                                       22.11.2012

10:00–11:30 Jaka Polska ? – koncepcje polityczne Romana Dmowskiego i Józef Piłsudskiego (I) – wykład prof. Krzysztof Kawalec (IPN)

11:45-13:15 Teka Edukacyjna IPN Z solidarnością do wolności, propozycja jej  wykorzystania w nauczaniu wątkowym – warsztaty Katarzyna Rembacka (IPN)

 

13:30-15:00 Jaka Polska ? – spory o kształt RP po 1989 r. (II)- wykład- prof. Antoni Dudek (IPN)

15:00-15:30 Przerwa obiadowa

15:30-17:00 Historia i społeczeństwo – Jak uczyć?- warsztaty- Wiesława Młynarczyk (CE IPN)

17:15-18:45 Wizje globalnej zagłady w filmach science-fiction- zajęcia filmoznawcze- Arkadiusz Walczak (WCIES)

                             

Dzień 3      9:30-14:45                                      23.11.2012

09:30–11:00 Postawy mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa wobec okupanta-warsztaty Barbara Pamrów ( CE IPN)

11:00-11:30 Przerwa obiadowa

11:30-13:00 Historia i społeczeństwo – Jak uczyć? warsztaty – Barbara Pamrów (CE IPN)

13:15-14:45 Woja domowa w Hiszpanii. Konfrontacja komunizmu z faszyzmem? – warsztaty Magdalena Bogdan (CE IPN) 

do góry