24, 25 i 26 października Szkolenie dla nauczycieli przedmiotu historia i społeczeństwo

24, 25 i 26 października [środa-piątek]

Szkolenie dla nauczycieli Historia i społeczeństwo, realizujące założenia podstawy programowej przedmiotu historia i społeczeństwo, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki.

 

Szkolenie realizuje założenie podstawy programowej przedmiotu historia i społeczeństwo  w następujących wymaganiach szczegółowych:

·         Europa i Świat podpunkt D.1.2. (uczeń przedstawia spory o ocenę roli kolonializmu europejskiego dla Europy i terytoriów kolonizowanych), podpunkt E.1.1.(uczeń charakteryzuje kontakty i stosunki Stanów Zjednoczonych i Europy w XX w. z uwzględnieniem polityki, gospodarki i kultury),podpunkt E.1.2. (uczeń charakteryzuje stanowiska w sporze o liberalizację światowego handlu i jej konsekwencje)

·         Gospodarka podpunkt E.6.1(uczeń charakteryzuje gospodarkę realnego socjalizmu i jej konsekwencje)

·         Kobieta i mężczyzna, rodzina podpunkt E.3.1. (uczeń  analizuje na wybranych przykładach przemiany obyczajowe w świecie zachodnim w XX w., z uwzględnieniem „rewolucji obyczajowej” lat 60.), podpunkt E.3.2. (uczeń analizuje zmiany modelu rodziny w XX w., z uwzględnieniem przemian zaistniałych w życiu społeczeństwa polskiego)

·         Nauka podpunkt E. 4.1 (uczeń analizuje wybrane interpretacje socjologiczne odnoszące się do przemian życia społecznego w XX w.)

 

PROGRAM:

Dzień 1 24 X

11:00–12:30  Przemiany społeczne w XX wieku – wykład dr Dobrochna Kałwa (UW)

12:45–14:15   Kolonializm i dekolonizacja – wykład dr Marek Pawełczak (IH UW)

14:15–14:45   Przerwa na kawę

14:45–16:15   Świat w objęciach  totalitaryzmów – wykład dr hab. Mariusz Mazur (UMCS)

16:30–18:30  Historia pewnego eksperymentu – warsztaty Barbara Pamrów (CE IPN)

Dzień 2  25 X

10:00–11:30 Gospodarka PRL – wykład dr Andrzej Zawistowski (IPN)

11:45–13:15  Kryzysy gospodarcze w XX wieku – wykład prof. Wojciech Morawski (SGH)

13:15–14:00  Przerwa na kawę

14:00–15:30 Zabijanie słowa – oblicza cenzury w PRL – warsztaty Andrzej Sznajder (IPN)

15:30–17:00 Historia i społeczeństwo. Jak uczyć? Warsztaty Monika Koszyńska, Wiesława  Młynarczyk (CE IPN)

17:00–18:30 Rewolucja obyczajowa lat 60. XX wieku na przykładzie muzyki popularnej – wykład Dariusz Michalski

Dzień 3  26 X

10:30–12:00 Kobieta w PRL – warsztaty Magdalena Bogdan (CE IPN)

12:00–12:30 Przerwa na kawę

12:30–14:00 Zimna wojna – rywalizacja dwóch systemów polityczno-społeczno-gospodarczych – wykład prof. Jerzy Eisler (IPN)

14:15–15:45 Robotnicza rodzina – zmiany modelu rodziny w powojennej Polsce – wykład dr Błażej Brzostek (IH UW)

do góry