Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

18 października Promocja książki Marty Cobel-Tokarskiej "Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce." - 2012 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

18 października Promocja książki Marty Cobel-Tokarskiej "Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce."

18 października [czwartek] godz. 18:00

Spotkanie z Martą Cobel-Tokarską, autorką książki Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce. Marta Cobel-Tokarska jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunktem w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Publikowała m.in. w pismach „Kultura i Społeczeństwo”, „Midrasz”, „Zagłada Żydów”. Brała udział w projektach historyczno-archiwalnych z wykorzystaniem metodologii oral history, jest także autorką opracowań popularyzatorskich o polskich górach. W spotkaniu udział wezmą prof. Marcin Kula, dr Marcin Zaremba i autorka.

do góry