6 października Kurs doskonalący dla nauczycieli historii

6 października [sobota]

Państwo – Naród – Społeczeństwo

Kurs historii XX wieku dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych

organizowany przez:

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki

Dom Spotkań z Historią 

Temat: Wielkie wojny XX wieku i ich następstwa

Plan:

09:00 – 10:30

Doktryny polityczno-społeczne w rzeczywistości XX wieku – Aleksander Pawlicki (ekspert MEN)

10:45–12:30

Ład wersalski i jałtańsko-poczdamski – porównanie polityki mocarstwowej Wielkiej Brytanii i Francji oraz USA i ZSSR – Jacek Konik (nauczyciel LO i wykładowca w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin)

12:30–13:00

Przerwa obiadowa

13:00–14:30

Wizje nowej Europy i świata po wielkich wojnach – rola Ligi Narodów i ONZ, Integracja Europy – prof. Marek Nadolski (UW)

14:45–16:30

Skutki demograficzne, gospodarcze i kulturalne wielkich wojen w Europie i Stanach Zjednoczonych – Wiesława Młynarczyk ( Centrum Edukacyjne  IPN), Magdalena Wiśnioch (WCIES)

do góry