3 – 26 lipca Wystawa "Jarocin w obiektywie bezpieki"

 

 

3- 26 lipca Wystawa „Jarocin w obiektywie bezpieki”

 

 

3-26 lipca

Wystawa Jarocin w obiektywie bezpieki została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Łodzi. Pracownicy IPN w Łodzi odnaleźli na początku 2004 r. materiały operacyjne służby bezpieczeństwa, dotyczące festiwalu rockowego w Jarocinie. Ponieważ odnalezione teczki zawierały dużą ilość interesujących fotografii, zdecydowano się na wydanie publikacji – albumu „Jarocin w obiektywie bezpieki”. Wspomniana publikacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Podczas pracy nad nią starano się nie tylko przedstawić zakres inwigilacji i specyfikę esbeckich źródeł, ale także ukazano problem na szerszym tle społecznym, docierając do muzyków, organizatorów festiwalu i ówczesnych decydentów. Opisano zmagania muzyków z cenzurą, ich stanowisko wobec przemian w kraju, stosunek do polityki i PRL-owskiej rzeczywistości. Rozmawiano z muzykami zespołów: Dezerter, Moskwa, Brygada Kryzys, Abbadon, T. Love, z organizatorem festiwalu Walterem Chełstowskim i ówczesnymi ministrami kultury: Kazimierzem Żygulskim i Józefem Tejchmą. W albumie znalazły się też wycinki prasowe, teksty utworów oraz reprodukcje plakatów i folderów festiwalowych. Publikacjaukazałasięwgrudniu2004r. Kontynuacją wykonanych wówczas prac jest wystawa, nosząca taki sam tytuł jak album. Składają się na nią fotografie ze zbiorów IPN – z zachowanymi oryginalnymi podpisami funkcjonariuszy SB. Ekspozycję uzupełniono zdjęciami łódzkiego fotografika Tomasza Barasińskiego. Prezentowane są także wydawnictwa związane z festiwalem – foldery, znaczki, plakaty. Wystawa składa się z dwóch części. Prezentuje historię imprezy i jej charakter – począwszy od Wielkopolskich Rytmów Młodych aż do 1994 r. Ukazane jest także życie miasta podczas festiwalu, wydarzenia na scenie oraz jarocińska publiczność.
1-30 sierpniaWystawa Dni Solidarności, zorganizowana we współpracy z Ośrodkiem Karta, ukazuje najważniejsze wydarzenia Sierpnia ’80, które doprowadziły do powstania niezależnych związków zawodowych. Zaprezentowany materiał obejmuje wspomnienia i wypowiedzi uczestników tamtych wydarzeń, począwszy od przywódców i inicjatorów strajku, poprzez zwykłych robotników w nim uczestniczących, na dziennikarzach i postronnych obserwatorach kończąc. Nie brakuje także wypowiedzi osób stojących po drugiej stronie, czołowych członków KC PZPR – Mieczysława Jagielskiego czy Edwarda Gierka. Istotnym elementem wystawy są ulotki, wydawane przez protestujących  i stronę rządową, a także poufne komunikaty wydawane przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Całość wystawy zawiera bogaty materiał fotograficzny, prezentujący wszystkie etapy wydarzeń, jakie miały miejsce w okresie Sierpnia ’80.

do góry