Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2012/2013

Oferta Przystanku Historia

Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki

wrzesień 2012  – czerwiec 2013

 

Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie to miejsce, w którym każdy zainteresowany najnowszymi dziejami Polski ma szansę poszerzyć swoją wiedzę. Centrum prowadzi zajęcia dla szerokiej grupy odbiorców: uczniów szkół wszystkich poziomów, studentów i nauczycieli, jak też dla seniorów.

Tematyka i formy prowadzonych zajęć są bardzo zróżnicowane. W Centrum znajduje się sala wystawiennicza, w której co miesiąc prezentowana jest nowa wystawa, przygotowana przez  dany Oddziały IPN. W Centrum jest też czytelnia i księgarnia wydawnictw IPN.

Serdecznie zapraszamy na seminaria, konferencje, dyskusje, pokazy filmów oraz na lekcje z historii najnowszej i na wystawy.

 

OFERTA Dla nauczycieli

 

Państwo. Naród. Społeczeństwo. Kurs historii  XX wieku, II edycja

Kurs doskonalący dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych (kontynuacja kursu Trudny wiek XX. Historia Polski, który był realizowany w roku szkolnym 2011/2012). Współorganizatorzy: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń i Dom Spotkań z Historią. W programie: wykłady wybitnych specjalistów i warsztaty edukacyjne uwzględniające zapisy nowej podstawy programowej, prezentujące metody pracy ze źródłami historycznymi oraz sposoby nauczania. Zajęcia będą się odbywać w soboty, raz w miesiącu, od października 2012 r. do kwietnia 2013 r. Dodatkowe informacje: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl.

 

Seminarium Polacy bez Polski, czyli losy przymusowo wysiedlonych do Związku Sowieckiego

Całoroczne seminarium dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowane we współpracy z Fundacją Kresy Syberia,  prezentujące najważniejsze aspekty historii przymusowych wysiedleń  Polaków do Związku Sowieckiego.  Zajęcia obejmują wykłady, prezentacje filmów i warsztaty, podczas których pokazany zostanie sposób pracy z różnymi źródłami dotyczącymi tej tematyki. Zajęcia będą się odbywać raz w miesiącu, od września 2012 r. do czerwca 2013 r., w godz.  16.00–19.00. Dodatkowe informacje: monika.koszynska@ipn.gov.pl. Zgłoszenia: iwona.galezowska@ipn.gov.pl. Zobacz szczegółowy program

 

Seminarium  Nauczanie wątkowe na lekcjach nowego przedmiotu historia i społeczeństwo

Szkolenie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, realizujące założenia podstawy programowej  nowego przedmiotu historia i społeczeństwo, dotyczy historii XX wieku. Szkolenie jest organizowane we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE).

Dwa moduły seminarium: od 24 do 26 października 2012 r. i  od 21 do 23 listopada 2012 r. Dodatkowe informacje: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl.

 

Seminarium Holokaust – sposoby przedstawiania

Doskonalenie zawodowe dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych, organizowane we współpracy z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, składające się z trzech części. Pierwsza część odbywa się raz w miesiącu  w Warszawie w CE  w godzinach 17.15–19.30 (od października 2012 r. do kwietnia 2013 r.); w programie: wykłady prowadzone przez wybitnego znawcę tematu Jacka Leociaka oraz warsztaty prowadzone przez pracowników CE (w ramach warsztatów m.in. spacery edukacyjne po getcie warszawskim). Druga część to dwudniowe seminarium w MCEAH w Oświęcimiu, prowadzone przez pracowników MCEOH ( maj 2013 r.). Trzecia część to trzydniowy wyjazd studyjny do  Teresina w Czechach ( byłe tranzytowe getto dla Żydów) w czerwcu 2013 r. Dodatkowe informacje: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl. Zgłoszenia: iwona.galezowska@ipn.gov.pl. Zobacz szczegółowy program

 

Konferencja dla nauczycieli  Nowa podstawa programowa nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych – szanse i wyzwania Dodatkowe informacje: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl, monika.koszynska@ipn.gov.pl.

 

Zajęcia i projekty edukacyjne dla uczniów

 

Lekcje z historii najnowszej

Zajęcia dla uczniów warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  oraz dla uczniów, uczestników wycieczek szkolnych do Warszawy. Warsztaty prowadzone przez edukatorów IPN trwają 90 minut i są bezpłatne. Zgłoszenia na lekcje z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dodatkowe informacje i zgłoszenia: magdalena.bogdan@ipn.gov.pl.

Tematy warsztatów dla szkół podstawowych:

·         „A więc wojna…”. Polski Wrzesień1939 r.

·         „Lato 1940 r. było straszne. Straszne dla wszystkich ludzi dobrej woli…”- udział polskich  pilotów w bitwie o Wielką Brytanię

·         Szeregowy Wojciech Miś. Historia niedźwiedzia, który został żołnierzem 2. Korpusu Polskiego

·         Szare Szeregi

·         Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka – lata osiemdziesiąte

·         Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski

·         „Wyprawa w nieznane”. Dzieje PRL

·         PRL w szkole i po szkole

 

Tematy warsztatów dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

·         Kampania wrześniowa 1939 r.

·         „Lato 1940 r. było straszne. Straszne dla wszystkich ludzi dobrej woli…” - udział polskich  pilotów w bitwie o Wielką Brytanię

·         Lekcja katyńska

·         Polacy na frontach II wojny światowej

·         Polski rząd na uchodźstwie

·         Okupacja niemiecka i sowiecka

·         „Oświęcim to była igraszka…”. Życie Witolda Pileckiego

·         Deportacje i łagry

·         Polskie Państwo Podziemne

·         Postawy mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa wobec okupanta

·         Holocaust

·         Getto warszawskie

·         Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej

·         Warszawa przed II wojną światową, w czasie wojny i po wojnie

·         Prześladowani i aparat terroru

·         Historie żołnierzy z wyrokiem

·         Polska „lubelska”

·         Stalinizm w Polsce

·         Rządy Gomułki (1956–1970): polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura

·         Dekada Gierka (1970–1980): polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura

·         Czerwiec ‘56

·         Marzec ’68

·         Grudzień ’70

·         Czerwiec ’76

·         Stosunki Kościół – państwo w PRL

·         Bezpieka kontra Prymas

·         „Przewodnia siła narodu…”. PZPR, jej znaczenie i losy

·         „Niech się święci…” – święta w PRL

·         Sztuka w służbie propagandy

·         Kobieta w PRL

·         Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL

·         Intelektualiści w PRL

·         Opozycja w PRL

·         Fenomen "Solidarności"

·         Zmienne losy wartości symbolu - krótka historia NZSS „Solidarność”

·         Od "Solidarności" do stanu wojennego

·         Stan wojenny

·         Okrągły Stół

·         W samo południe. Wybory 4 czerwca 1989 r.

·         Jak kostki domina. Jesień Narodów

·         Co kryją teczki IPN?

 

Zajęcia w języku angielskim

Synteza dziejów PRL. Trzy warsztaty. Dodatkowe informacje i zapisy: magdalena.bogdan@ipn.gov.pl.

 

Spacerkiem po wystawie

Warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a  także dla uczestników szkolnych wycieczek do Warszawy. Zajęcia mają formę spaceru po wystawie, w czasie którego uczniowie w sposób aktywny mogę zapoznać się z prezentowanym na wystawie zagadnieniem z historii najnowszej. Zajęcia trwają 60 minut. Każdy spacer umawiany jest z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dodatkowe informacje i zapisy: barbara.pamrow@ipn.gov.pl.

Klub Zielonej Pomarańczy

Projekt edukacyjny dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej trwający od października 2012 r. do lutego 2013 r. Na zajęciach odbywających się raz w miesiącu uczniowie poznają historię Polski lat 80. Głównym celem projektu jest przygotowanie pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna oraz pracowników Przystanku Historia wystawy prezentującej życie codzienne dziecka w latach 80. XX w. w Polsce. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest zaangażowanie rodziców, którzy będą służyć dzieciom za przewodników po latach 80. Dodatkowe informacje i zapisy: magdalena.bogdan@ipn.gov.pl.

 

 

Zajęcia dla maturzystów Ferie zimowe z historią najnowszą w tle

Trzecia  edycja kursu z historii najnowszej. Zajęcia składają się z dwóch części. Cześć pierwsza to wykłady pracowników IPN oraz wykładowców uczelni wyższych. Druga cześć kursu to zajęcia warsztatowe, prowadzone przez edukatorów IPN oraz nauczycieli – metodyków historii. Celem warsztatów jest pogłębianie kompetencji uczniów wymaganych na egzaminie maturalnym. Cykl trwa dwa tygodnie w czasie ferii zimowych w województwie mazowieckim. Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych. Dodatkowe informacje i zgłoszenia: anna.klimowicz@ipn.gov.pl.

 

Uczniowie obchodzą ważne rocznice historyczne

Kontynuacja projektu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela i  pracowników CE przygotowują działanie (np. film dokumentalny, publikację, happening, spektakl teatralny) będące sposobem na upamiętnienie ważnej rocznicy historycznej, a następnie prezentują je w CE. Dodatkowe informacje i zgłoszenia: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny O tym nie można zapomnieć... Spotkania z kobietami, które przeszły piekło Ravensbrück

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas II gimnazjum oraz I i II  klas szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie poznają losy byłych więźniarek niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, wezmą z nauczycielem udział w warsztatach  przygotowujących do spotkań ze świadkami historii i nauczą się technik dokumentowania relacji. Następnie spotkają się z kobietami, byłymi więźniarkami KL Ravensbrück i nagrają notacje, które zaprezentują podczas ogólnopolskiego spotkania.  Dodatkowe informacje i zgłoszenia: anna.klimowicz@ipn.gov.pl.

 

 

Projekty dla studentów Erasmus Student Project

Kontynuacja projektu dla studentów zagranicznych, którzy przyjadą do Warszawy w roku akademickim 2012/2013. Projekt jest prowadzony w języku angielskim i ma na celu przekazanie podstawowych informacji na temat najnowszej historii Polski. Projekt zakłada stworzenie grupy, która w jednym semestrze będzie uczestniczyła w trzech warsztatach, które odbędą się w wybrane trzy dni miesiąca. Program warsztatów obejmie zagadnienia historyczne lat 1945–1956, 1956–1970 oraz 1970–1989. Będą prowadzone metodami aktywizującymi. Jeśli zainteresowanych będzie więcej w danym semestrze można powtórzyć warsztaty w kolejnym miesiącu. Projekt realizowany we współpracy z warszawskimi sekcjami Erasmus Student Network. Dodatkowe informacje i zapisy: magdalena.bogdan@ipn.gov.pl.

 

 

Wspólna historia Polaków i Czechów

Projekt edukacyjny będący kontynuacją kilkuletniej współpracy między Stowarzyszeniem Czeskich Nauczycieli Historii PANT z Ostrawy i Biura Edukacji Publicznej IPN. W ramach wymiany młodzieży ze szkół ostrawskich i warszawskich zostaną zorganizowane warsztaty na temat historii polsko-czeskiej w XX. Zajęcia odbędą się w  Warszawie i w Ostrawie.  Dodatkowe informacje i zgłoszenia: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl, monika.koszynska@ipn.gov.pl

 

PRL dla zaawansowanych

Propozycja dla studentów historii, którzy poprzez współpracę ze specjalistami zajmującymi się historią PRL, zdobędą rzetelną i pogłębioną wiedzę w tej dziedzinie. Dodatkowo będą oni mieli możliwość zastosowania wiedzy w praktyce, przygotowując projekt edukacyjny, który zostanie zaprezentowany przed szerszą publicznością. Dodatkowe informacje i zapisy: magdalena.bogdan@ipn.gov.pl.

 

IMPREZY OTWARTE DLA WSZYSTKICH

 

Spotkania z historią najnowszą

Wykłady pracowników IPN na temat wybranych aspektów historii najnowszej.  Raz w miesiącu, w godz. 16.30 – 17.30.

 

Seminarium Aktorzy opowiadają o PRL

Całoroczny cykl spotkań z aktorami, którzy z własnego punktu widzenia opowiedzą o czasach PRL.  Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w  godzinach 17.00–18.30.

 

Seminarium  Historia w Teatrze

Całoroczne seminarium popularnonaukowe prowadzone w formie wykładu ilustrowanego fragmentami wybranych spektakli, przedstawiających różne aspekty historii najnowszej. 

 

Seminarium  Polacy i …

Całoroczne seminarium poświęcone stosunkom między Polakami a mniejszościami etnicznymi i religijnymi, zamieszkującymi Polskę w XX wieku. W programie seminarium: wykład wygłoszony przez naukowca zajmującego się tematyką konkretnej mniejszości lub prezentacja przygotowana przez przedstawiciela tej mniejszości oraz dyskusja uczestników. Seminarium będzie odbywało się raz w miesiącu, od października 2012 r. do czerwca 2013 r., w czwartki, w godz. 17.00–19.00.

 

Ludzie z charakterem

Spotkania z ciekawymi ludźmi , którzy współtworzyli historię Polski ostatnich lat. Cykl miałby charakter klubu dyskusyjnego i będzie organizowany raz na dwa miesiące.

 

Prezentacje  książek o tematyce historycznej

Spotkania z autorami nowości wydawniczych o tematyce historycznej, połączone z panelem dyskusyjnym w gronie ekspertów i z udziałem publiczności.

 

Prezentacje  wydawnictw i  filmów IPN

Spotkania w formie klubu dyskusyjnego, realizowane raz w miesiącu.

 

Debaty historyczne

Debaty poruszające trudne i kontrowersyjne tematy związane z historia najnowszą.

 

III Festiwal Komiksu Historycznego

Prezentacja wydawnictw komiksowych poświęconych historii. W programie Festiwalu: ekspozycje komiksowej twórczości, wykłady, panele dyskusyjne, spotkania z twórcami: rysownikami, scenarzystami, historykami, pisarzami, filmowcami i teoretykami komiksu.  

 

Rodzinne Soboty

Zajęcia dla dzieci i rodziców. Mają na celu przybliżenie młodemu pokoleniu wydarzeń historycznych oraz realiów życia w PRL. Łącząc wymiar edukacyjny i  zabawę, chcemy przedstawić dzieciom różne aspekty życia lat 80. oraz zachęcić je do rozmawiania z rodzicami o historii.

 

Sobota Gracza

Gry planszowe i karciane nie tylko bawią, ale też uczą. Wiele z nich pozwala lepiej poznać i zrozumieć historię najnowszą. Podczas spotkań będzie można zagrać zarówno w szybkie gry dla początkujących (m. in. Awans, Powstańcze zrzuty, Wroniec), jak i w trudniejsze planszówki dla doświadczonych graczy (m. in. Memoir ’44, Orzeł i Gwiazda, Zimna wojna). Instruktorzy zaprezentują poszczególne tytuły, doradzą przy wyborze i wyjaśnią zasady. Zapraszamy osoby w każdym wieku!. 

do góry