Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

25–27 kwietnia „Jak uczyć nowego przedmiotu historia i społeczeństwo?” – seminarium dla nauczycieli - 2012 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

25–27 kwietnia „Jak uczyć nowego przedmiotu historia i społeczeństwo?” – seminarium dla nauczycieli

Jak uczyć nowego przedmiotu  historia i społeczeństwo?

 

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI

 

 

Organizatorzy: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Przystanek Historia Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej

Miejsce: Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa

Czas: 2012 r.

 

Szkolenie realizuje założenie podstawy programowej przedmiotu Historia i społeczeństwo  w następujących wymaganiach szczegółowych:

 

  • Język, komunikacja i media: podpunkt E 2.2 (uczeń analizuje przykłady manipulacji językowych w propagandzie politycznej i reklamie)
  • Rządzący i rządzeni: podpunkt E 7.1 (uczeń analizuje, na wybranych przykładach, działalność opozycji politycznej w PRL)
  • Ojczysty Panteon i ojczyste spory: podpunkt E 9.1(uczeń charakteryzuje spory o kształt Polski w XX w., uwzględniając cezury 1918 r., 1944–1945, 1989 r., oraz prezentuje sylwetki czołowych uczestników tych wydarzeń)  E9.2 (uczeń charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej władzy,  uwzględniając różnorodne formy oporu, oraz koncepcje współpracy lub przystosowania)

 

Dzień 1 RZĄDZĄCY (25.04.2012)

10:00–11:30 Stosunki Państwo – Kościół w PRL – dr Adam Dziurok (OBEP Katowice IPN)                                    11:45–13:30  Aparat represji PRL wobec Prymasa Stefana Wyszyńskiego, warsztaty –         

                        Magdalena Bogdan (BEP IPN)

13:30–14:30 Przerwa obiadowa

14:30–16:00  Literaci wobec komunizmu – dr Konrad  Rokicki (OBEP Warszawa  IPN)

16:15–17:45  „Raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy!” Władza a społeczeństwo  polskie

                        w okresie stalinizmu – dr Tomasz Łabuszewski (OBEP Warszawa  IPN)

18:00–19:30  PRL – państwo totalitarne? – warsztaty – Barbara Pamrów  (BEP IPN)

 

Dzień 2 JĘZYK WŁADZY (26.04.2012)

10:00–12:30  Plac Konstytucji – główny element wielkiego socrealistycznego założenia    urbanistycznego – spacer z przewodnikiem Ewą Bratosiewicz

12:45–14:15   Znaczenie propagandy i jej ewolucja w Polsce w latach 1944-1989 –  

                        dr  hab. Mariusz Mazur (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

14:15–15:00  Przerwa obiadowa

15:00–16:30  Sztuka w służbie propagandy – warsztaty – Barbara Pamrów (BEP IPN)

16:45–18:15 „Kupowanie” społeczeństwa – prof. Antoni Dudek (IPN)

18:30–20:00   Węgierski film dokumentalny Zbrodnia bez kary – autorzy Fruzsina    

                        Skrabski, Tamas Novak; wprowadzenie do filmu – Janos Tischler – Dyrektor

                        Węgierskiego Instytutu Kultury.

 

Dzień 3  RZĄDZENI (27.04.2012)

10:00–11:30  Polskie miesiące – bunty społeczne w PRL – Tomasz  Kozłowski (BEP IPN)

11:45–13:15   Fenomen „Solidarności” –  Jan Olaszek (BEP IPN)

13:30–14:30 Przerwa obiadowa

14:30–16:00 „Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć...

                       Jak? Pomożecie?” Władza a społeczeństwo w latach 1956–1989 –

                      dr Łukasz Kamiński (Prezes IPN)

16:15–18:00 Przystosowanie czy opór, reforma czy rewolucja? O opozycji politycznej PRL –

                      prof. Andrzej Friszke (IPN)

18:15–19:45  O obywatelskim nieposłuszeństwie czyli fenomen „Solidarności” –

                        Monika Koszyńska (BEP IPN).

do góry