10 lutego – spotkanie pt.: "10 luty 1940 – Pamiętajmy o Sybirakach"

Spotkanie  przygotowane we współpracy z Fundacją Kresy-Syberia, podczas którego odbędzie się m.in. pokaz dokumentu filmowego Rekonstrukcja historyczna deportacji Polaków do ZSRR 10 lutego 1940 roku oraz prezentacja litewskiej wystawy Pod obcym niebem. Mieszkańcy Litwy w sowieckich łagrach i na zesłaniu w latach 1940–1958, przygotowanej przez Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie.

 

Po raz kolejny śladem dwóch poprzednich lat Fundacja Kresy-Syberia realizuje w okolicach i w dniu 10 lutego kampanię edukacyjną „Pamiętajmy o Sybirakach”.

W latach 1940-41 w czterech masowych deportacjach z terenów Kresów Wschodnich II RP zostało wywiezionych setki tysięcy ludzi, głównie matki z dziećmi, osoby starsze, rodziny katyńskie. Bez wyroku sądu, zerwani w środku nocy mieli niespełna godzinę, a często i krócej na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy, pozostawienie dorobku całego życia i wyjazd w bydlęcych wagonach w nieznane. Po prawie miesięcznej podróży w tragicznych warunkach, głodni i schorowani docierali do miejsc zesłań na dalekiej Syberii czy stepach Kazachstanu. Pierwsza deportacja, która miała miejsce w nocy 10 lutego 1940 należała do najtragiczniejszych.

Członkowie Fundacji Kresy-Syberia, jako wnuki i dzieci Kresowian i Sybiraków, stale pamiętają o tych wydarzeniach. Zależy nam przy tym, aby o dacie ważnej dla każdego polskiego Sybiraka - niezależnie gdzie rzucił go ostatecznie los - 10 lutego  1940 – „dacie – kluczu” pamiętali wszyscy Polacy.

Poprzez kampanię edukacyjną „10 luty 1940 – pamiętajmy o Sybirakach" pragniemy przypomnieć o tej dacie wszystkim Polakom i ludziom na świecie. Niech pamięć o Sybirakach trwa w naszych sercach. O tych którzy wrócili, jak i o tych którzy na zawsze zasnęli na nieludzkiej ziemi.

W związku z organizowaniem przez Fundację Kresy-Syberia w dniach 10-11.02.2012 kolejnej edycji kampanii edukacyjnej „10 luty 1940 – Pamiętajmy o Sybirakach” – szeregu imprez i uroczystości organizowanych przez naszą Fundację we współpracy z IPN, Muzeum Historii Polski i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w Warszawie mających na celu przypomnienie szerokiemu odbiorcy rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków do ZSRR w dniu 10.02.1940 r., pragnę serdecznie zaprosić wszystkich do udziału w organizowanych przez nas uroczystościach.

Serdecznie zapraszamy :

10.02.2012 r. godz. 17.00 na spotkanie „10 luty 1940 – Pamiętajmy o Sybirakach”, Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 w Warszawie

w programie : wspomnienie dotyczące Polaków deportowanych w latach 1940-41 w głąb ZSRR, fragmenty filmu dokumentalnego Rekonstrukcja deportacji zarejestrowana w Przemyślu w lutym 2010 r.”, otwarcie przez IPN wystawy litewskiej „Pod obcym niebem. Mieszkańcy Litwy w sowieckich łagrach”

Zapraszamy na stronę kampanii : www.10luty1940.pl

do góry