Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

16-27 stycznia – Ferie zimowe z historią w tle, czyli bezpłatny kurs historii najnowszej dla tegorocznych maturzystów - 2012 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

16-27 stycznia – Ferie zimowe z historią w tle, czyli bezpłatny kurs historii najnowszej dla tegorocznych maturzystów

 

Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki

zaprasza na 

FERIE ZIMOWE Z HISTORIĄ W TLE

czyli

BEZPŁATNY KURS Z HISTORII NAJNOWSZEJ DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

Zajęcia od poniedziałku do piątku (16–27 stycznia 2012)

w godzinach 11.00 – 14.30

Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25

Wykłady prowadzą pracownicy naukowi IPN, zajęcia praktyczne – doświadczony nauczyciel historii.

Na zajęcia warsztatowe lista osób jest już zamknięta. Do 12 stycznia przyjmujemy jedynie zgłoszenia na wykłady.

mailowe anna.klimowicz@ipn.gov.pl lub telefoniczne 22 576 30 07

Liczba miejsc ograniczona.

 

Szczegółowy program zajęć: 

Lp.

Termin

Temat wykładu

Wykładowca

Ćwiczenia praktyczne
ze szczególnym uwzględnieniem pracy
z określonym rodzajem źródła historycznego

Edukator

1.

16 stycznia
(poniedziałek)

Narodziny Polski Niepodległej
(1914-1921)

dr Marek Gałęzowski

Mapa historyczna jako źródło informacji

Magdalena Wiśnioch,
nauczyciel historii
 

2.

17 stycznia
(wtorek)

Rzeczpospolita Polska
(1921-1939)

 

dr Andrzej Zawistowski

Historia poezją pisana

 

Magdalena Wiśnioch

3.

18 stycznia
(środa)

Losy Polski i Polaków
w okresie II wojny światowej
(1939-1943)

dr Sławomir Kalbarczyk

Jak  wspomnienia i relacje świadków 
mogą wykorzystywać w swojej pracy historycy

Magdalena Wiśnioch

4.

19 stycznia
(czwartek)

Geneza Polski Ludowej (1943-1945)

dr Adam Dziurok

Czytamy źródła normatywne  ze zrozumieniem

Magdalena Wiśnioch

5.

20 stycznia
(piątek)

Polska pojałtańska (1945-1948) 

dr Filip Musiał

Jak można napisać dobre wypracowanie maturalne

Magdalena Wiśnioch

6.

23 stycznia
(poniedziałek)

Lata stalinizmu i „odwilży” 
 (1948-1956) 

dr Patryk Pleskot

Rola propagandy w sztuce i kształtowaniu opinii publicznej

Magdalena Wiśnioch

7.

24 stycznia
(wtorek)

Gomułkowska stabilizacja
 (1956-1970)

dr Konrad Rokicki

Obraz gospodarki
w źródłach statystycznych  

Magdalena Wiśnioch

8.

25 stycznia
(środa)

Od kryzysu do kryzysu
(1970-1980)

dr Paweł Sasanka

Walka na argumenty – publicystyka opozycyjna

Magdalena Wiśnioch

9.

26 stycznia
(czwartek)

Schyłek PRL-u
(1980-1988) 

prof. Jerzy Eisler

Śmiechem  można „zabić” – karykatura, znaczki
i dowcip podziemia

Magdalena Wiśnioch

10.

27 stycznia
(piątek)

U źródeł III Rzeczpospolitej
(1989-1990)

prof. Antoni Dudek

Okrągły stół w fotografii

Magdalena Wiśnioch

do góry