30 stycznia – Seminarium "Czy się stoi, czy się leży. Rzecz o gospodarce PRL-u "

30 stycznia 2012 r. mieliśmy przyjemność gościć dr. Dariusza Gralę, adiunkta w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalnością dr. Grali jest polityka reform gospodarczych w XX w., przywództwo gospodarcze, ekonomia okresu transformacji oraz stosunki gospodarcze Polski z krajami Europy Wschodniej w okresie transformacji systemowej przełomu XX  i XXI stulecia. W Centrum wygłosił on blisko trzygodzinny wykład  Dlaczego się nie powiodło? Reformy gospodarcze lat 80., w ramach  całorocznego cyklu seminaryjnego Czy się stoi, czy się leży. Rzecz o gospodarce PRL-u.

Dr Grala opowiadał o próbach naprawiania gospodarki w latach powojennych, siedemdziesiątych aż po koniec lat osiemdziesiątych XX wieku. Rozważania nad „wysiłkiem” pierwszoplanowych postaci znajdujących się w ówczesnym panteonie władzy i przedstawienie ich prób ratowania socjalizmu wywołało żywą dyskusję wśród publiczności. Zwłaszcza że na wykładzie były obecne osoby, które na własnej skórze odczuły rozmaite peerelowskie „eksperymenty” ekonomiczne w postaci kartek na cukier, a następnie kartek na prawie wszystko. Znów mogliśmy się przekonać, jakie emocje wzbudza historia najnowsza. 

do góry