10 stycznia – "Kultura i polityka na emigracji"

 

Seminarium Kultura i polityka na emigracji dla nauczycieli, prezentujące najważniejsze aspekty historii polskiej emigracji. Temat spotkania: Kwartalnik „Zeszyty Literackie” Barbary Toruńczyk i jego środowisko. Godz. 15:30-18:30 

Informacje i zgłoszenia: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl

Tematy:
1. Panorama literatury polskiej na obczyźnie. Definicje, zasięg i zakres - 18.10.2011
2. W kręgu paryskiej „Kultury” – 15.11.2011
3. W kręgu londyńskich „Wiadomości” – 13.12.2011
4. Kwartalnik „Zeszyty Literackie” Barbary Toruńczyk i jego środowisko – 10.01.2012
5. Artyści emigracyjnej Melpomeny – 14.02.2012
6. Prezydenci RP na Uchodźstwie – 13.03.2012
7. Premierzy na Uchodźstwie – 17.04.2012
8. Partie na emigracji – 15.05.2012
9. W kręgu emigracyjnych inicjatyw społecznych – 12.06.2012
 

do góry