3 stycznia – Okno na Zachód. Teatr Erwina Axera: "duchowe manicure i intelektualne ondulacje"

Spotkanie w ramach całorocznego cyklu prezentującego historię teatru w czasach PRL. Seminarium prowadzi dr Joanna Krakowska, pracownik Instytutu Sztuki PAN (Zakład Historii i Teorii Teatru), zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „ Dialog”. Godz 17:00-18:30

Tematy spotkań:
1. Krótka historia teatru w PRL-u. Punkty widzenia, źródła, konteksty - 11.10.2011, g.17.00
2. Dlaczego teatr w PRL-u był antysocjalistyczny? Ideologia, pragmatyka, kontestacja. 8.11.
3. Teatr drugiego obiegu. Bojkot i teatr stanu wojennego.6.12.
4. Okno na Zachód. Teatr Erwina Axera: "duchowe manicure i intelektualne ondulacje".3. 01.
5. Teatr żydowski w Polsce Ludowej. O złudzeniach Idy Kamińskiej. 7.02.
6. Dziady" i inne awantury. 6.03.
7. Teatr Telewizji. Inna wolność. 3.04.
8. Kobiety w teatrze PRL-u. Zapominane historie. 8.05.
 

do góry