Seminarium: Śladami powojennej historii Żydów

Czwarta edycja seminarium organizowanego wspólnie z Żydowskim Instytutem Historycznym. Zajęcia odbywać się będą , raz w miesiącu w środę, w godz. 15.30 – 18.30 i obejmować będą wykłady, warsztaty, filmy, wycieczki i spotkania ze świadkami historii. Wykłady prowadzone będą przez najwybitniejszych znawców tematu m.in.: dr hab. Grzegorza Berendta, dr hab. Bożenę Szaynok, prof. Jerzego Eislera, dr Joannę Nalewajko- Kulikov, dr Augusta Grabskiego, dr Leopolda Sobla. Warsztaty poprowadzi Wiesława Młynarczyk.

Bieżąca edycja poświęcona będzie powojennej historii Żydów polskich. Adresatami seminarium są przede wszystkim nauczyciele przedmiotów humanistycznych i edukatorzy, ale mogą też w nim uczestniczyć studenci.

Dodatkowe informacje: wieslawa.mlynarczyk@ipn.gov.pl

Tematy oraz terminy spotkań:

SEMINARIUM INAUGURACYJNE

Spotkanie z emigrantami marcowymi mieszkającymi w Danii – Anną de Tusch-Lec i Jerzym Bergmanem. 6.10.2011. g. 17.00

1. Powojenne pokolenie Żydów polskich (kim byli, jak żyli w Warszawie i w prowincjonalnych miastach, szkoły, kluby, kolonie, obozy młodzieżowe) – dr Leopold Sobel, emigrant marcowy, mieszkający obecnie w Szwecji 26. 10. 2011 godz. 15.30 – 18.30

2. Losy żydowskich komunistów na przykładzie postaci Dawida Sfarda, Bernarda Marka, Szymona Zachariasza, Binema Hellera – dr Joanna Nalewajko-Kulikov 16.11.2011 godz. 15.30 – 18.30

3. Pod ideologiczną presją. Żydzi w Polsce w latach 1949-1945 - dr hab. Grzegorz Berendt 14.12. 2011 godz. 15.30 – 18.30

4. Kościół katolicki wobec Żydów po Zagładzie –  11.01.2012 godz. 15.30 – 18.30

5. Aparat bezpieczeństwa wobec społeczności żydowskiej w powojennej Polsce – dr Aleksandra Namysło 15.02.2012 godz. 15.30 – 18.30

6. Marzec ’68 w Polsce – prof. Jerzy Eisler.
Emigracja pomarcowa – jej narodziny i życie codzienne – dr Leopold Sobel 14.03.2012 godz. 15.30 – 18.30

7. Stosunki polsko- izraelskie po 1948 roku – dr hab. Bożena Szaynok
18.04.2012 godz. 15.30 – 18.30

8. Literatura pokolenia marcowego- trauma i pamięć – dr Leopold Sobel
16.05.2012 godz. 15.30 – 18.30

9. Żydowskie życie religijne w powojennej Polsce – Bella Szwarcman-Czarnota 13.06.2012 godz. 15.30 – 18.30 

do góry