28 listopada – Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota". Pokaz filmu "Wymarsz". Godz. 16:30

Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Pokaz filmu Wymarsz w reżyserii Wincentego Ronisza o Legionach Piłsudskiego i innych oddziałach polskich, które w latach 1914-1918 i 1919-1921 walczyły o niepodległość i kształt granic II Rzeczypospolitej – synteza wiedzy historycznej, której myślą przewodnią było ukazanie dróg prowadzących do odrodzenia niezawisłego państwa polskiego. Godz. 16:30

do góry