Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

22 listopada - Seminarium: Wybrane zagadnienia z historii najnowszej na lekcjach nowego przedmiotu nauczania "historia i społeczeństwo". Wykład Prof. Jerzego Eislera, godz. 15:30 - 2011 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

22 listopada - Seminarium: Wybrane zagadnienia z historii najnowszej na lekcjach nowego przedmiotu nauczania "historia i społeczeństwo". Wykład Prof. Jerzego Eislera, godz. 15:30

Całoroczne seminarium dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych pokazujące możliwości wykorzystania materiałów edukacyjnych i opracowań IPN do pracy z uczniami w szkołach ponadgimnazjalnych na lekcjach nowego przedmiotu nauczania.

Dodatkowe informacje: monika.koszynska@ipn.gov.pl tel. (22) 576 30 13

do góry